Jatomaki Consulting Oy
Tuiskutie 11 C
00700 Helsinki

 

gsm 050 - 309 5479
 

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla pyritään verkkosivuston sijoituksen/näkyvyyden parantamiseen eri hakukoneiden (esim. Google) tuloksissa tiettyjä hakusanoja tai -lauseita käytettäessä.

Hakukoneoptiminnissa verkkosivujen tekniikka ja sisältö suunnitellaan sekä toteutetaan hakukoneet silmälläpitäen. Selkokielisten osoitteiden ja sisällön lisäksi huomiota kiinnitetään myös ulkoisiin linkityksiin. Hakukoneet arvostavat myös verkkosivuille sisäänpäin tulevia linkkejä (linkkisuosio). Linkkisuosiota pyritään kasvattamaan siten että osoittavien sivustojen laatuun kiinnitetään huomiota, koska linkeillä on erilaisia painoarvoja. Hakukoneiden kannalta parhaita linkkejä sisäänpäin ovat ne joiden sivustoilla on samankaltaista sisältöä kuin linkitettävällä sivulla ja joilla on itsellään korkea PageRank. PageRank-arvolla kuvataan sitä miten paljon linkkejä sivuihin kohdistuu.

Hakukoneoptimoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota ylilyönteihin, sillä osa toimenpiteistä kielletään kokonaan hakukoneiden ohjeistuksissa tai ne ovat epäeettisiä. Rangaistuksena voi seurata jopa sivuston poistaminen hakulistauksista. Tällaisia kielletyjä toimenpiteitä on mm. sivujen täyttäminen aiheeseen liittymättömillä teksteillä ja linkkifarmien käyttäminen jotta sivuille saataisiin mahdollisimman paljon linkkejä sekä harhaanjohtavien meta-sanojen käyttö. Meta- eli hakusanojen tulee esiintyä myös sivun sisällössä.

Tärkeimmät hakusanat tulisi sijoittaa myös sivujen otsikoihin ja väliotsikoihin sekä Url-osoitteisiin. Kuvatiedostojen nimien tulisi olla mahdollisimman kuvaavia hakusanoineen. Sivuilla esiintyvien hakusanojen tiheydellä on myös merkitystä. Hakusanoja valittaessa tulee välttää liian yleisesti käytettyjä sanoja, joilla voi olla mahdotonta saada hyvää sijoitusta hakukoneissa.

Mutta ennenkaikkea kannattaa muistaa ettei luettavuus kärsi liiallisesta tekstin optimoinnista, jolloin sivuilla kävijän mielenkiinto lopahtaa lyhyeen.

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi joka kantaa hitaasti mutta tuottavasti hedelmää.